TITULNÍ STRANA

19. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ minulostí [vloženo 17.6. 2016]

Ve dnech 18.5. a 19.5.2016 proběhl již 19. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Přes všechny ty „klacky“, které umně hází legislativci úřadů Evropské unie pod kola pomyslné káry, která pomalu, ale jistě táhne klasickou energetiku do nejisté budoucnosti, je zájem odborné veřejnosti o řešení nejrůznějších problémů z tohoto oboru značný. Zběsilou rychlostí měnící se legislativa Evropské unie, týkající se limitů NOx, SOx, a nově emisí Hg a CO má za následek, že obor již téměř nerentabilní klasické energetiky zaznamenává paradoxně velmi rychlý technický rozvoj. Technici, starající se o jednotlivé technologické celky elektráren a tepláren na tuhá paliva jsou hladoví po informacích, které by mohli pomoct vyřešit jejich problémy, plynoucí z legislativy EU. Firmy, které dodávají technologické celky, musí tato zařízení neustále inovovat a vylepšovat. Toto všechno mělo za následek, že nejenom naše konference ale i jiné akce na obdobné téma (KOTLE 2016 atd.) překonávají účastnické rekordy.

TVAR COM spol. s r.o. betonárna Bosonohy, pohony vibračních stolů...  [vloženo 1.2. 2015]

Vysokootáčková vřetena s našimi měniči v Motorpalu Jihlava [vloženo 1.1. 2015]

INSTALACE FM V TEPLÁRNĚ OTROKOVICE A.S., SNÍŽENÍ EMISÍ [vloženo 3.9. 2014]
V následujícím článku si dovolujeme blíže představit jednu z našich dalších služeb pro zákazníka. Jde o vypracování studie proveditelnosti a studie návratnosti spojené s instalací pohonů, řízení s frekvenčními měniči, případně dalšími změnami v technice pohonů a dopravy v elektrárnách, teplárnách a ostatních provozech v ČR a SR ... 

Řetězové podavače (řetězové dopravníky, redlery) RP400 až RP2000 a jejich příslušenství [vloženo 2.7. 2014]
Naše firma již téměř 20 let řeší, navrhuje a realizuje různé systémy dopravy paliva do technologií, jako jsou drtící linky, mlecí okruhy, spalovací komory granulačních a fluidních kotlů. Dříve jsme k těmto zařízením navrhovali pohony a řešili jsme regulace a dávkování paliva do mlýnských okruhů a jiných navazujících technologií. Před několika léty jsme začali technicky řešit a vyrábět kompletní technologii a zařízení „ušitá na míru“, například pro dávkování paliva do roštových kotlů. Začali jsme se zabývat také opravami a různými vylepšeními řetězových podavačů paliva. Posílili jsme tedy naši konstrukci a v současné době navrhujeme, vyrábíme a dodáváme řetězové podavače paliva velikost RP400 až RP2000 (šířka činné plochy skříně 400mm až 2000mm). Tyto podavače jsou konstruovány pro dopravu přibližně 10 až 250 tun uhlí (materiálu) za hodinu. K těmto zařízením samozřejmě vyrábíme a dodáváme i nezbytná příslušenství, jako jsou násypky a výsypky, řešené „na míru“ a také deskové uzávěry jak jednodílné, tak i vícedílné, které slouží k oddělení zásobníku uhlí od řetězového podavače a také pro oddělení řetězového podavače od další technologie mlýnského okruhu, pokud je to zapotřebí. Po kliknutí na nadpis se o tomto našem výrobním programu dozvíte více…

ČEZ, a. s., Elektrárna Hodonín: „Nový uzávěr uhelné propusti konstruovaný na míru“[vloženo 29.11.2013]
Nespolehlivé pákové uzavírání směsi uhelného paliva a štěpky nahradilo řešení na míru. Původní pákový mechanismus pracoval dobře, pokud se v podavačích paliva dopravovalo pouze uhelné palivo. Po přimíchávání štěpky do paliva však docházelo k nedovírání a přetěžování dvou uzavíracích lopat více zde...

Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II, čerpací stanice záměsových vod odsíření EPRU II [vloženo 26.9.2013]
Po roce zdržení se konečně na plné obrátky rozjela akce „Kompletní obnova elektrárny Prunéřov II“, kterou financuje majitel elektrárny firma ČEZ, a.s. Naše společnost TESPO engineering s.r.o., prověřená úspěšnými realizacemi našich dodávek na Elektrárně Tušimice a Elektrárně Ledvice, se dodavatelsky také této akce účastní. Kdo chce, ať čte dál…

Pohony vysokootáčkových motorů brusek pro broušení ložiskových kroužků

Spalovna Praha:
„Regulace výkonu primárních a sekundárních ventilátorů s měniči frekvence“
[vloženo 19.1.2013]
V roce 2011 a 2012 naše firma TESPO engineering s.r.o. připravila a zrealizovala pro Spalovnu Praha projekt „Regulace výkonu primárních a sekundárních ventilátorů pomocí měničů frekvence“. Pražská spalovna provozuje čtyři kotle, kdy součástí každého kotle je jeden primární, jeden sekundární a jeden kouřový ventilátor. Regulaci otáček kouřových ventilátorů o výkonu 400kW jsme úspěšně zrealizovali již před několika léty. Nyní přišly na řadu primární a sekundární ventilátory. Po kliknutí na nadpis se dovíte více.

Elektrárny Opatovice, a.s.: „Úprava podavačů paliva kotlů K2, K3, K5, K6“ [vloženo 20.11.2012]
Ve druhé polovině roku 2012 se nám povedlo zrealizovat v Elektrárně Opatovice a.s. zajímavou zakázku „Úprava podavačů paliva (dále jen PP) kotlů K2, K3, K5, K6“.
Hlavní slovo v Opatovické elektrárně má holding EPH (Energetický a průmyslový holding). Tato skupina, ovládající Opatovickou elektrárnu, má za cíl dosáhnout co nejlepších finančních výsledků – snaží se o nezávislost na dodavatelích paliva. Palivo je pro elektrárnu strategická surovina, kterou je třeba mít, především po finanční stránce, pod kontrolou. Skupina EPH před časem koupila důl MIBRAG nedaleko východoněmeckého Lipska. Uhlí z tohoto dolu má ale zcela jiné vlastnosti, jako doposud spalované uhlí z Mostecké Uhelné a.s., na které je postavena celá technologie dopravy uhlí od železničních vagonů na vykládce až po dopravu do spalovacího procesu kotlů. Složení uhlí z dolu MIBRAG a vysoký obsah vnitřní vlhkosti představuje jeho značnou lepivost. Jak se s tímto problémem vypořádala Opatovická elektrárna a také naše firma se dozvíte po kliknutí na nadpis tohoto článku.

Akumulátorová lokomotiva – pohony s upravenými měniči UNIFREM (dokončení) [vloženo 13.11.2012]
Koncem srpna tohoto roku byly dokončeny hlavní práce na nové akumulátorové lokomotivě Lok4Envi. Pro firmu Dodávky automatizace, spol. s r.o. jsme nainstalovali nové frekvenční měniče UNIFREM s HW i SW úpravami pro napájení z akumulátorové baterie, s ochranami a vyhodnoceními kritických hodnot napětí v DC meziobvodu.Více...

Náhrada pneupohonu klapky [vloženo 27.7.2012]
Firma H + H Česká republika, s.r.o. z Mostecka vyrábí bílé stavební tvárnice a prvky z pórobetonu. Její nové výrobní linky jsou ty nejmodernější v Evropě. Tyto linky hojně využívají stlačeného vzduchu pro pohon nejrůznějších uzavíracích klapek, posuvů a rotačních pohonů.
Na uzavírání klapky násypky s drceným pórobetonem byl nasazen jeden z největších vyráběných pneumatických pohonů. Životnost tohoto pohonu byla však vždy pouze několik měsíců, poté došlo k roztržení nebo prasknutí pneupohonu klapky.
V rámci služby: OPTIMALIZACE PROVOZU, kterou našim zákazníkům nabízíme, jsme doporučili výměnu pneumatického pohonu za elektrický. Více...

Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I: „Výměna pohonů pásových dopravníků vnějšího zauhlování Elektrárny Mělník I“ [vloženo 27.5.2012]
V létě a na podzim roku 2010 jsme realizovali projekt: „Výměna pohonů pásových dopravníků T6 a T8 vnějšího zauhlování Elektrárny Mělník I“. Na této elektrárně se již delší dobu, po etapách, realizuje modernizace vnějšího zauhlování a to jak po stránce pohonářské, tak také po stránce elektro a MaR. Po kliknutí na nadpis se dozvíte něco málo o námi realizované akci.

Teplárna Trmice, a.s.: „Generální oprava vynašeče strusky“ [vloženo 27.4.2012]
V roce 2008 naše firma TESPO engineering s.r.o. na Teplárně Trmice a.s. zrealizovala zajímavou akci. Jednalo se o Generální opravu vynašeče strusky kotle K5. Takovéto opravy se realizují běžně a technicky se obvykle moc není čím chlubit. Tato akce ale byla zajímavá a velmi poučná pro investory obecně tím, jakým způsobem byla provedena – těsná součinnost investora se zhotovitelem, která znamenala značnou úsporu finančních prostředků. Po kliknutí na nadpis se můžete dovědět více a prohlédnout si fotodokumentaci.

Rekonstrukce kalicího jeřábu Ostrava [vloženo 22.3.2012]
Na sklonku roku 2011 jsme pro našeho stálého zákazníka realizovali v určitých směrech nevšední zakázku. Šlo o rekonstrukci pohonu zdvihu kalicího jeřábu. Hlavními požadavky investora bylo zvýšení nosnosti zdvihu z původních 25t na 63t a nahrazení staré pohonné jednotky s motorem s vířivou brzdou novým pohonem řízeným frekvenčním měničem. Více...

Slideshow můžete zhlédnout v tomto odkazu (4:30 min) ...

NET4GAS, s.r.o., kompresorová předávací stanice Kouřim: „Regulace šroubových olejových čerpadel na ΔP = konstantní“ [vloženo 24.2.2012]
V létech 2010 a 2011 naše firma dostala od společnosti NET4GAS, s.r.o.(dříve RWE Transkas a.s.) důvěru k provedení rekonstrukce systému regulace olejových čerpadel na konstantní diferenční tlak na předávací plynové kompresorové stanici Kouřim. Takovou důvěru si u firmy NET4GAS s.r.o. nezíská každý. Na těchto plynových stanicích se dopravují značné objemy plynu do dalších předávacích míst v ČR. Jak je známo, zemní plyn je látka velmi hořlavá a výbušná, chyby se nepromíjí a mohou končit tragicky. Po kliknutí na nadpis si můžete přečíst více informací a prohlédnout fotodokumentaci.

ČEZ, a.s., Teplárna Vítkovice: „Výměna pohonů pásových dopravníků zauhlování Teplárny Vítkovice“ [vloženo 19.1.2012]
V létě minulého roku 2011 naše firma zrealizovala zajímavý projekt: „Výměna pohonů pásových dopravníků zauhlování Teplárny Vítkovice“. Již v roce 2010 jsme prováděli pro správce zařízení měření odebíraných výkonů jednotlivých pásů vnějšího zauhlování při provozu a návrh nových pohonů jedné zauhlovací trasy. Používané pohonné systémy (převodovky, elektromotory, brzdy a způsob uložení pohonu) byly ještě původní, z dob výstavby vítkovické teplárny, již si zasloužily odchod do technického důchodu. Po kliknutí na nadpis si můžete prohlédnout fotodokumentaci.

Podporujeme (pro čtenáře, kteří již pomalu pozapomněli mluvit a hlavně myslet česky, v našem případě podporovat = sponzorovat) [vloženo 29.8.2011]
Naše firma TESPO engineering s.r.o. za 17 let působení v České republice dosáhla pevného postavení v oboru, ve kterém pracujeme, obraty i zisky naší firmy se víceméně stabilizovaly, přežili jsme krizi let 2008-2010 bez nějakých zásadnějších omezení. Vedení naší firmy se tedy rozhodlo, že bychom měli část našeho zisku věnovat na dobročinné účely. Protože nám nejde o to, za darované prostředky získat bombastickou mediální reklamu ve sdělovacích prostředcích, rozhodli jsme se finančně podporovat sportovní a umělecké spolky v našem městě, které jsou na okraji zájmu podpory jak ze strany našeho města Brna, či jeho jednotlivých čtvrtí, tak velkých nadnárodních koncernů, kterým jde obvykle především o tu mediální show a které mnohdy ani neví, jak bylo s darovanými prostředky naloženo.
Jedním z podporovaných je významný brněnský šachový klub ŠK DURAS Brno. Celý článek zde...

Pražské služby a.s., Spalovna Praha - Malešice: Rekonstrukce kočky drapákového jeřábu [vloženo 12.4.2011]
Na podzim roku 2010 jsme realizovali pro Spalovnu Praha – Malešice (největší spalovna komunálního odpadu v ČR) technicky zajímavou a časově velmi náročnou akci „Rekonstrukce pohonů a některých dalších dílů kočky drapákového jeřábu“. Kdo zná provoz spalovny komunálních odpadů, ten ví, že drapákové jeřáby jsou srdcem spalovny. Pokud tyto jeřáby nefungují, dostává se do problémů celý provoz spalovny. Není jak dopravovat odpad do kotle a bunkr pro svoz komunálního odpadu se brzy zaplní. Pro bezproblémový a bezporuchový provoz je nutné mít k dispozici spolehlivě pracující drapákové jeřáby.

Řízení a regulace výkonu čerpadel splavovací vody v technologii odsíření Elektráren Opatovice a.s. pomocí měničů frekvence [vloženo 21.3.2011]
V letošním roce jsme realizovali zajímavou aplikaci v technologii odsíření Elektrárny Opatovice a.s.: „Řízení a regulace výkonu čerpadel splavovací vody v technologii odsíření pomocí měničů frekvence“. Cílem byla náhrada stávajícího, energeticky neefektivního a velmi poruchového (vysoké náklady na opravu a údržbu) systému regulace výkonu čerpadel pomocí elektricky ovládaného škrtícího ventilu.

Archiv...

kladivko

SERVIS 24 HODIN DENNĚ
JSME VÁM K DISPOZICI

(c) TESPO-engineering s.r.o.