Modernizace vrátků EVV1 a EVV2 na vykládce vagonů s palivem – Energetika Třinec, a.s.

V dřívějších dobách, kdy pracovaly teplárny a elektrárny na uhlí na plný výkon, se hledaly technologie, které co nejvíce urychlovaly vykládku, dopravu a manipulaci s palivem. V dnešní době se provozovatelé energetických zdrojů snaží o dosažení jejich různorodosti (kotel na uhlí, kotel na biomasu, plynový kotel, elektrokotel, případně další zdroje) a využívají takový zdroj, který je v dané chvíli nejvýhodnější. Tímto se snížil počet kotlů na uhlí a tím také požadavek na rychlou manipulaci při vykládce a dopravě paliva. Rychlé, ale přitom na provozní náklady náročné výklopníky vagonů a podobné technologie začínají být nevýhodné a pomalu se navrací zpět jednoduché a provozně levné technologie na posunování vagonů s palivem na vykládkách paliva jako jsou posunovací vrátky, navijáky. Při použití těchto navijáků zaveze lokomotiva do vykládacího prostoru nad hlubinné zásobníky soubor cca 10 vagonů s palivem, vagony odpřáhne a jede vykonávat jinou práci a provozovatel nemusí platit náklady na provoz lokomotivy při vykládce. Vagony se potom ovládají pomocí dvou vrátků, které s vagony manipulují podle potřeby obsluhy. Obvykle je za cca 1,5 hodiny vyloženo s minimální spotřebou energie pro manipulaci s vagony. Vše zvládne dvoučlenná obsluha. 

Při modernizaci těchto vrátků v Energetika Třinec a.s. byly vrátky vybaveny následujícími komponenty:
- Nový elektromotor s brzdou o výkonu 11kW
- Nová převodovka
- Nový lanový buben se stávajícím řadičem lan
- Ložiskové domky pro uložení hřídele lanového bubnu
- Zubová spojka pro spojení hřídelí lanového bubnu a převodovky
- Nový rám pro uložení všech komponent vrátku
- Frekvenční měnič pro řízení rychlosti a tahu lana
- Elektrorozvaděče
- Ovládací skříňky, které jsou rozmístěny tak, aby mohla obsluha vrátky ovládat a mít vždy přehled o dění na vykládce vagonů
- Tažná síla v laně při jmenovitém výkonu elektromotoru je cca 40 kN

Součástí realizace byl také projekt elektro a demontážní a montážní práce části elektro a části strojní. Byl zde také zakomponován nový způsob ovládání, který zvýšil bezpečnost obsluhy vykládky a zajistil lepší napínání lan při jejich navíjení na ten který vrátek – zde hrají důležitou roli především měniče frekvence. Zvýšila se i spolehlivost provozu.

Naviják pro posun vagónůStrkač vagónů s palivemVrátek se zakladačem lanVykládka paliva pomocí navijáků

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím