Studie proveditelnosti a návratnosti

Studie proveditelnosti a návratnosti instalace FM, snížení emisí - Teplárna Otrokovice a.s.

Studie byla použita jako příloha a povinný doklad k projektům žádosti o podporu prioritní osy 2, v rámci dotačních programů OPŽP (Operační program Životní prostředí) spadajících pod Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR. Stodie proveditelnosti zpracovala 12 kusů ventilátorových mlýnů, 3 kusy kouřových ventilátorů a 2 kusy podpůrných ventilátorů v Teplárně Otrokovice...

Číst dál...