Generální oprava vynašeče strusky

Teplárna Trmice, a.s.

Naše firma TESPO engineering s.r.o. na Teplárně Trmice a.s. zrealizovala zajímavou akci. Jednalo se o generální opravu vynašeče strusky kotle K5. Takovéto opravy se realizují běžně a technicky se obvykle moc není čím chlubit. Tato akce ale byla zajímavá a velmi poučná pro investory obecně tím, jakým způsobem byla provedena – těsná součinnost investora se zhotovitelem, která znamenala značnou úsporu finančních prostředků.

Při generální opravě kotle K5 řešil investor to, jestli koupit kompletní nový vynašeč strusky (dále VS), nebo provést jeho generálku a přitom jej i trochu vylepšit. Investor se nakonec rozhodl pro jeho opravu. Vzhledem k tomu, že Teplárna Trmice nakupuje železo (plechy a další materiál) za výhodné ceny a také má v některých obdobích k dispozici nevyužitou pracovní sílu, dohodli jsme se, že poskytneme vedoucího stavby, který bude rozhodovat a řídit veškeré práce. Protože od VS nebyla k dispozici solidní dokumentace, vložila naše firma „do banku“ také konstruktéra, který po odstavení VS a na základě informací vedoucího stavby, po odpolednech a večerech kreslil výkresy jednotlivých dílů. Na základě těchto výkresů se tyto díly následující den vyráběly a poté montovaly. Oba tito naši pracovníci byli placeni na základě dohodnuté hodinové sazby a podle odpracovaných hodin. VS se nám povedlo nejenom zgenerálkovat, ale také trochu vylepšit, a tím zvýšit jeho spolehlivost. Celkové náklady byly asi poloviční než je pořizovací cena nového VS.

Popis opravy vyhrnovače strusky:

  • Výměna dna dopravníku strusky
  • Instalace nového systému vedení řetězu a hrabel řetězového vynašeče
  • Instalace nového a silnějšího řetězu
  • Výměna hnací a napínací rozety
  • Výměna všech zkorodovaných ocelových částí redleru (cca 70%)
  • Instalace nového centrálního automatického mazacího systému

Repase redleru - řetězového dopravníku struskyNový pohon hrablového dopravníkuAutomatické mazání řetězového dopravníkuOprava vynašeče struskyNový řetěz a hrabla ve vynašeči struskyNapínací stanice řetězového podavače

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím