Zauhlování mlýnic (kotlů) na tuhá paliva, řetězové dopravníky, deskové uzávěry, svodky, ocelové konstrukce...

Provyko s.r.o. Brno

Dodávka tří kompletních zauhlovacích linek, rok 2015.
V roce 2015 naše firma TESPO engineering s.r.o. dodala 3 kompletní zauhlovací linky mlýnských okruhů kotle o výkonu 285 t/h páry. Prostředí uvnitř zařízení zóna 22 (prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu), prostředí na kotelně: nebezpečí požáru uhelného prachu. 

Stručný technický popis stavby:
Mlýnice sestává ze tří mlecích okruhů s vertikálními mlýny s přímým foukáním prášku do ohniště. Surové uhlí je uloženo v zásobníku, odkud po otevření deskového uzávěru padá do řetězového dopravníku, kterým je dopravováno svodkou do šnekového dopravníku a následně do mlýna. Firma TESPO engineering s.r.o. dodávala tři kompletní zauhlovací linky vertikálních mlýnů.

Naším úkolem bylo:

 • Pomoc při vyhotovení projektové dokumentace
 • Vyhotovení výrobní dokumentace
 • Výroba a dodávka tří kompletních zauhlovacích linek
 • Vyhotovení průvodně technické dokumentace
 • Uvedení do provozu


Každá zauhlovací linka sestává:

 • Třídílný deskový uzávěr pod zásobníkem uhlí (bunkrem), typ DU 3x500-2800-EP
 • Řetězový podavač paliva typu RP500 s násypkou
 • Svodka do šnekového dopravníku, který dopravuje palivo do mlýna
 • Ocelová konstrukce pro instalaci RP500


Parametry zauhlovací linky:

 • Jmenovitý výkon linky: 13,0 t/h
 • Maximální výkon linky: 15,0 t/h
 • Minimální výkon linky: 5,0 t/h
 • Palivo: černé uhlí se zrnitostí 0 – 20 mm
   

Model zauhlovací linky s řetězovým dopravníkem a deskovými uzávěry, kompletní návrh konstrukce, výroba, dodávka a servis Tespo engineering...

Stručný popis jednotlivých komponentů:

1. Třídílný deskový uzávěr typ DU 500x2800-EP:

Pomocí příruby je namontován k výpusti zásobníku paliva. Přes otevřené segmenty deskového uzávěru padá palivo do násypky a následně na vyhrnovací stůl řetězového dopravníku typ RP500. Každý ze tří segmentů je opatřen pohonnou jednotkou – elektropřevodovka, výkon elektromotoru 1,5kW. Koncové polohy otevřeno/zavřeno každé uzavírací desky jsou signalizovány do centrálního systému řízení.

Třídílný deskový uzávěr DU 3x500x2800-EP ve výroběDeskový uzávěr s elektropohony namontovaný na pozici

2. Řetězový podavač paliva typ RP500:

Řetězový dopravník uhlí RP 500 sestává z poháněcí stanice, napínací stanice a střední části podavače, tzv. dopravního žlabu, celková délka cca 11 800mm. Doprava materiálu v uzavřeném žlabu je zajištěna jedním dopravním řetězem, který je tvořen dvěma článkovými řetězy, které jsou vzájemně příčně propojeny unášeči. Unášeče jsou umístěny ve vzdálenosti 200 mm od sebe. Horní i spodní větev dopravního řetězu je vedena po vodících lištách dopravníku. Uhlí je z dopadového lože odebíráno horní větví řetězu, přepadává na spodní větev a tou je dopravováno do výsypky podavače.

Redlery s příslušenstvím připraveny k přejímceTři zauhlovací linky připraveny k expedici

Poháněcí stanice řetězových dopravníků je opatřena pohonnou jednotkou v násuvném provedení, spojení pomocí svěrného spojení, reakce pohonu je zachycena momentovým ramenem, jehož konec je fixován k OK.
Napínací stanice má hřídel uloženou ve vodících domcích se šroubovým systémem seřízení napínání, napínání je zajištěno 2 ks pásových kuželových pružin.
Výška vrstvy dopravovaného materiálu a jeho rovnoměrné rozložení po celé šířce RP 500 je zajištěno hradítkem. RP 500 je vybaven 1 kusem  indukčního snímače chodu řetězu, který snímá a signalizuje pohyb napínací hřídele. Dále je RP 500 vybaven mechanismem pro monitorování vrstvy dopravovaného paliva. Pohyb tohoto mechanismu je snímán snímačem úhlového natočení s analogovým výstupem 4-20mA.

Svodky, kompenzátory a další díly dopravní linky - expediceŘetězový dopravník RP 500 s deskovým uzávěrem - namontováno

3. Svodka z řetězového podavače paliva RP500, zaústění do navazující technologie:

Svodka z řetězového podavače je délky cca 6m a skládá se z několika komponent – stojí tedy za to, něco se o ní dovědět.
Podstatná informace je, že vzhledem ke své délce a typu paliva (černé uhlí) je svodka vyrobena z materiálu se zvýšenou odolností proti abrazi – HARDOX 450. Svodka sestává z následujících komponent:
- přechodový kus obdélníkového průřezu se zaoblenými rohy, který přechází v kruhový průřez ϕ500mm, tloušťka stěny 6mm. Tento kus je pomocí příruby uchycen na přírubu výsypu RP500
- pomocí přírub jsou dále instalovány dva díly svodky o délce 2x 2m, DN500
- následuje kompenzátor pro eliminaci dilatací při provozu kotle
- na kompenzátor navazuje jednodílný deskový uzávěr, který slouží k oddělení mlýnského okruhu od dopravní trasy paliva v případě servisu
- svodka je ukončena speciálně konstruovaným dílem s nahlížením otvorem pro instalaci a eventuelní údržbu čidla, signalizující klenbování paliva ve svodce
- součástí svodky je pružinový závěs pro odlehčení svodky s kompenzátorem

Svodka uhelného prášku se zavěšením pro odlehčení tahuKompenzátor, deskový uzávěr, nahlížecí otvor pro čidlo klenbování paliva 


Certifikát ATEX:

 Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, odbornou firmou bylo prostředí okolí v kotelně (místě instalace zauhlovací linky) klasifikováno jako Prostředí s nebezpečím požáru uhelného prachu. Problém je prostředí uvnitř zauhlovací linky, které je klasifikováno jako Prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu – zóna 22. Požádali jsme FTZÚ Ostrava-Radvanice (certifikační ústav) o certifikaci řetězového podavače RP500 na toto prostředí. Vše nakonec dopadlo lépe, než jsme očekávali a potřebovali. Řetězový podavač RP500 a další komponenty zauhlovací linky (deskové uzávěry atd.) splňují ještě přísnější podmínky, než jsou požadovány – prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 21, viz níže uvedené certifikáty.

Certifikát ATEX pro řetězový podavač paliva RP 500Certifikát ATEX - řetězový podavač paliva pokračování

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím