Výměna pohonů pásových dopravníků vnějšího zauhlování

Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I

V létě a na podzim roku 2010 jsme realizovali projekt: „Výměna pohonů pásových dopravníků T6 a T8 vnějšího zauhlování Elektrárny Mělník I“. Na této elektrárně se již delší dobu, po etapách, realizuje modernizace vnějšího zauhlování a to jak po stránce pohonářské, tak také po stránce elektro a MaR.

Rekonstrukce pohonů u každého pásu probíhala poněkud netradičně. Každý pás měl své zvláštnosti, se kterými jsme se museli při realizaci poprat. Pásy T8 (výkon motoru 18,5kW) jsou umístěny v hlubinném zásobníku pod vykládkou vagonů s uhlím. Jsou konstruovány jako reverzní. V jednom směru pohybu dopravují vykládané uhlí na skládku a v druhém směru do zásobníku uhlí nad kotelnou. Obvykle je u takovýchto pasů v provozu jen jeden pohon a druhý je přes „volnoběžku“ odpojen od poháněné hřídele, nebo jsou v provozu oba pohony. V našem případě byl v provozu jeden pohon a druhý byl pracovním pohonem „vlečen“. Toto samozřejmě není dobrý stav, proto byla sjednána náprava.

Pohon dopravníkového pásu T6 (výkon 132kW) je zase situován na ocelových konstrukcích nad zásobníkem uhlí na kotelně, kde se nedá zcela využít manipulační technika kotelny. Demontáž stávajícího pohonu (hmotnost cca 6 000 kg) a jeho doprava na podlaží +0,0m nebyla vůbec jednoduchá. Totéž platí o dopravě nového pohonu a hlavně o manipulaci s ním při ustavování na pozici. Vše jsme ale ke spokojenosti investora zvládli.

V rámci realizace díla byla provedena výměna starých pohonných jednotek za nové.


Byly realizovány následující dodávky a práce:

  • demontáž starých převodovek a elektromotorů

  • výroba a dodávka nových frém

  • dodávka a montáž nových převodovek, elektromotorů, spojek a frém na jednotlivé pozice

  • nové skříňky místního ovládání, nový silový kabel

  • oživení, uvedení do provozu, měření teploty a vibrací, „rodný list“ jednotlivých pohonných jednotek

Nový pohon pásového dopravníku uhlí Základová fréma s novým pohonem dopravníku uhlí Pružná spojka, převodovka, elektromotor dopravníku uhlí Vyměněný pohon dopravníku paliva Fréma, motor, pružná spojka, převodovka pásového dopravníku

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím