Ve dnech 23. a 24. 5. 2018 proběhl 21. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“.

Letos se prezentovalo formou krátkých přednášek 12 firem. Účastnilo se 115 posluchačů a 36 zástupců přednášejících. Firma TESPO engineering s.r.o. tentokráte nepředstavila nový stroj – prototyp ze své dílny, ale poreferovala o technickém stavu instalovaných řetězových dopravníků, deskových uzávěrů a dalších instalovaných strojů po několikaletém provozu v extrémních podmínkách.

Firma WEIR Minerals představila čerpací techniku a další zařízení pro těžbu a třídění různých materiálů jednotlivých společností, patřících do portfolia koncernu WEIR Minerals. Zajímavý byl také referát o doporučeních, jak tato zařízení udržovat, aby pracovala a sloužila co nejdéle.

Firma MOSA Solution s.r.o. poreferovala o zajímavých aplikacích řešení toku sypkých materiálů, realizovaných v teplárnách a elektrárnách v Polsku.

Firma EUTIT s.r.o. přednesla zajímavou přednášku o mechanické a také chemické odolnosti Čediče a Eucoru.
Ve středečním odpoledním přednáškovém bloku, zaměřeném na kotle, řešení emisí NOx, CO, SOx, TZL a nově také Hg, firma PROVYKO s.r.o. zhodnotila metody řešení problematiky emisí a nastínila trendy do budoucna. Zajímavou přednášku o možnostech energetického využití odpadů (spoluspalování, výstavba malých spaloven) přednesla firma EVECO Brno s.r.o. Velmi očekávaná a také zajímavá přednáška byla přednesena za firmu ČEZ a.s. - Ing. Patrikem Tůmou, který velmi zajímavým a zasvěceným způsobem prezentoval výstavbu a současný provozu nového bloku o výkonu 660MW, který byl postaven a je provozován Elektrárnou Ledvice. Tato přednáška byla zajímavá a poučná především v tom, že se posluchači dověděli nejen o všech problémech při výstavbě, ale také o jejich řešení. 

Čtvrteční ráno zahájila přednáška firem RSBP spol. s r.o. a VVUŮ, a.s. Ostrava-Radvanice, které posluchače seznámili s analýzou rizik v provozech nejen s nebezpečím výbuchu, ale také s možným řešením těchto problémů. Nově se jako přednášející konference zúčastnila firma CODET s.r.o. Brno, která ukázala možnosti třídění tuhých paliv pro elektrárny a teplárny, zejména potom dřevní štěpky. Konferenci uzavřela přednáška firmy PEWAG s.r.o. Czech, která představila nové abraziodolné řetězy pewag HERO, svařené třením, které mohou najít využití u řetězových dopravníků a především u vynášečů strusky.

Ve středu navečer, po ukončení přednáškového programu, absolvovali milovníci turistiky krátkou procházku po malebné krajině Vysočiny. Navečer na nás čekala dozlatova upečená selátka, doprovázená koštem piv z malých pivovarů. Následoval velmi neformální a zajímavý výklad pana Marka Zemana, který sám vlastní a provozuje malý domácí pivovar. Večer potom probíhal v režii firmy RSBP Ostrava-Radvanice, která nám mezi 21:30 – 22:00 hodinou připravila ohňovou show (simulace výbuchu různých výbušných směsí - uhelný prach atd.) – tímto kolegům ze jmenované firmy děkujeme.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 21. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další 22. ročník, který proběhne ve dnech 22. a 23.5. 2019 opět v hotelu Medlov. Program a podklady pro přihlášení budou zveřejněny v první polovině března 2019.

 
Přednášky účastníků:

CODET trade
ČEZ Inženýring
EUTIT
EVECO Brno
MOSA Solution
PEWAG Czech
PROVYKO
RSBP
TESPO engineering - Úvod
TESPO engineering - Doprava paliva
TESPO engineering - Vliv frekv. měničů na sít
ÚJV Řež - 1
ÚJV Řež - 2
VVUÚ - Analýza rizik_CZ
VVUÚ - Seznam testů
VVUÚ - VVUU, a.s
WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK - 1
WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK - 2

Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší
Ing. Radek Strnad + kolektiv TESPO engineering

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím